Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 maart 2021

Online bijeenkomst voor nieuwe leden van 27 januari jl een succes

Op 27 januari was er een online kennismakingssessie tussen nieuwe leden, fracties en bestuur. We bespraken met de nieuwe leden alle plannen voor dit volle en spannende verkiezingsjaar. Meerderen van hen gaven aan te willen helpen met flyeren voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Alle aankomende activiteiten en belangrijke data staan vanaf nu onder ‘agenda’ op de site van de afdeling Groot Waterland. Handig dus om vast in de agenda’s te zetten!